Aneta Bajerová

Zaměřuji se na obsazování vysoce specializovaných pozic v oblasti IT a manažerských postů napříč různými odvětvími. Jako stěžejní část náboru vnímám v dnešní době kvalitní Market Search a Sourcing. V sourcingové části může ode mne klient očekávat použití nejmodernějších nástrojů a metod. V recruiterském řemesle se snažím skloubit proklientský a prokandidátský přístup. Komunikuji otevřeně a jsem transparentní. Snažím se najít společnou cestu klienta a kandidáta. Změnu zaměstnání vnímám jako velký krok a snažím se být pro kandidáta průvodcem a oporou ve změnovém procesu. Pro klienty jsem partnerem při náboru a ráda poskytnu zpětnou vazbu o pracovním trhu. Každá pozice pro mě znamená individuální přístup s plným nasazením.

Jako moji silnou stránku po kvalitním sourcingu vnímám schopnost najít společnou řeč téměř s každým a umění rozmluvit i toho největšího introverta.

Livio consuting mi dává možnost pracovat dle mých životních principů – svobodně a zodpovědně. Minimum byrokratické zátěže mi dává možnost zaměřit se v rámci náboru na kvalitní market mapping, sourcing, osobní pohovory s kandidáty a využívat čas efektivně. Klient ode mě může čekat plné nasazení a hledání nových cest k dosažení našeho společného cíle. Kromě hledání kandidátů v online prostředí hledám talenty také off-line (doporučení, specializované konference a akce). Abych klientovi zaručila plné nasazení pracuji jen na několika pozicích najednou.