Zásady zpracování osobních údajů – Livio Consulting

Kdo jsme a co děláme

Společnost Livio Consulting s.r.o. (dále jen „Livio“) je personální agenturou zabývající se profesionálním náborem zaměstnanců. Vyhledáme vhodné kandidáty na pracovní pozice pro naše klienty a kandidátům z naší databáze nabízíme co nejvhodnější pracovní pozice. Vaše osobní údaje jakožto kandidátů /uchazečů o zaměstnávání zpracováváme v naší databázi a v souvislosti s konkrétními výběrovými řízeními. Při poskytování služeb spolupracujeme s profesionálními konzultanty. Informace o vás předáváme potenciálním zaměstnavatelům jen s vaším souhlasem.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů a provozovatelem webové stránky www.livio.cz je společnost Livio consulting s.r.o., IČ: 07788771, se sídlem Na Výsluní 1334, 500 08 Hradec Králové, Livio je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 43133. Správcem vašich osobních údajů může také být konzultant, který vás doporučil.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Primárním účelem zpracování osobních údajů je zprostředkování pracovních nabídek. Vyhledáváme vhodné kandidáty na pracovní pozice u našich klientů – potenciálních zaměstnavatelů. Z dostupných relevantních informací vytvoříme profesní profil. Na základě vašich předpokladů a preferencí vám nabídneme pracovní pozici(e).

Osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem obhajoby nebo vymáhání našich nároků, řízení naší společnosti a plnění právních povinností.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme vaše profesní informace a informace související s výběrovými řízeními. To zahrnuje:

  • Identifikační a kontaktní údaje
  • Informace o kvalifikaci, dovednostech, předchozích pracovních zkušenostech a vašich pracovních preferencích
  • Dokumentace výběrových řízení
  • Komunikace s vámi a klientem
  • Reference od klientů nebo jiných třetích stran

Reference od bývalých zaměstnavatelů nebo podobných třetích stran získáváme pouze v případě, že nám poskytnete kontakty, na kterých si můžeme reference vyžádat, a dáte nám k tomu souhlas.

Nikdy nevyžadujeme informace nad rámec nutný pro pracovněprávní účely nebo diskriminujícího charakteru.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je primárně váš souhlas se zařazením do databáze uchazečů. Osobní údaje budeme zpracovávat k tomu, abychom vám nabídli vhodné volné pozice. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, v takovém případě budete z databáze vyřazeni, vaše osobní údaje budou smazány a nebudeme vás již kontaktovat s nabídkami práce.

Osobní údaje zpracováváme také na základě oprávněného zájmu správce:

  • Provedení výběrového řízení: zařazení kandidátů do konkrétního výběrového řízení, pokud se přihlásí jen na konkrétní pozici (nebudeme vám zasílat jiné pracovní nabídky), navázání kontaktu s potenciálními kandidáty
  • Archivace: Informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastníte, archivujeme z důvodu obrany nároků
  • Řízení společnosti: vytváření anonymních statistik, administrace systémů, vedení seznamu osob, které si nepřejí být kontaktovány.

Osobní údaje můžeme uchovávat i za účelem splnění právní povinnosti, například při vyřizování vašich žádostí na uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Jak s vašimi údaji pracujeme

Informace získáváme od vás, z vašeho životopisu a z naší interakce. Vaše osobní údaje můžeme doplnit o informace z profesních sítí, nebo z referencí.

Naši konzultanti vás mohou kontaktovat skrze profesní sociální sítě, na základě doporučení nebo přímým oslovením. K náboru vaše osobní údaje použijeme pouze, pokud s tím budete souhlasit, jinak je smažeme.

Informace o vás předáváme potenciálnímu zaměstnavateli pouze s vaším souhlasem. Od vás i od klientů získáváme zpětnou vazbu o uskutečněných pohovorech.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje v databázi uchováme maximálně 5 let od našeho posledního kontaktu. Pokud jste se přihlásili jen na konkrétní pozici, údaje zpracováváme maximálně 6 měsíců po ukončení výběrového řízení. Informace o výběrových řízeních můžeme archivovat až po dobu 3 let.

Kdo bude mít k údajům přístup

Vaše osobní údaje předáváme potenciálním zaměstnavatelům, s vaším souhlasem a pro konkrétní výběrové řízení. Zaměstnavatelé jsou samostatnými správci vašich osobních údajů a mají vlastní zásady zpracování osobních údajů.

K vašim údajům mají přístup také naši konzultanti, kteří zpracovávají výběrová řízení. Pokud jste byl doporučen některým z našich spolupracujících konzultantů, je takový konzultant taktéž správcem osobních údajů v rozsahu kontaktní a identifikační údaje, údaje o kvalifikaci, zkušenostech a dovednostech uchazečů. Jejich zpracování konzultantem se řídí těmito zásadami.

Pro zpracování osobních údajů používáme pouze prověřené zpracovatele zejména se sídlem v EU. Ke zpracování osobních údajů můžeme použít i zpracovatele, kteří sídlí mimo EU. Vždy dbáme na to, abychom s nimi měli uzavřené smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Zpracovatelé z USA jsou navíc certifikováni v EU-U.S. Privacy Shield Frameworks.

Jaká máte práva

Máte právo, abychom vám poskytli informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a na jejich kopii. Můžete požádat o opravu nepřesných či neúplných osobních údajů.

V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas kdykoliv odvolat.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese GDPR@livio.cz. Můžete nás také kontaktovat na adrese našeho sídla nebo telefonních číslech uvedených na našich webových stránkách.

Účinnost zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou účinné od 13.2.2019.